Εγκαίνια του "Atma Studio Yoga"

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του "Atma Studio Yoga" που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

design6

ρητο
 

Είναι μια πανάρχαια
φιλοσοφία, μια
ολοκληρωμένη επιστήμη
της ζωής που έχει
διαδοθεί από την
Ινδία εδώ και πολλές
χιλιάδες χρόνια.

arrow2
 

Η Σατυανάντα Γιόγκα
είναι ένα ολιστικό
σύστημα κλασσικής
γιόγκα προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της
σύγχρονης ζωής.

arrow2