Εγγραφές στο Atma Studio Yoga

Οι εγγραφές των μαθημάτων στο Atma Studio Yoga ξεκινάνε στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 από Δευτέρα εώς Παρασκευή και ώρες 18.00-20.00 .

design6

ρητο
 

Είναι μια πανάρχαια
φιλοσοφία, μια
ολοκληρωμένη επιστήμη
της ζωής που έχει
διαδοθεί από την
Ινδία εδώ και πολλές
χιλιάδες χρόνια.

arrow2
 

Η Σατυανάντα Γιόγκα
είναι ένα ολιστικό
σύστημα κλασσικής
γιόγκα προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της
σύγχρονης ζωής.

arrow2