Νέα τμήματα

Δύο νέα τμήματα δημιουργήθηκαν στο Atma Studio Yoga

Ινδικός Χορός Kathak

Tο Kathak είναι ένα από τα οκτώ είδη κλασικού ινδικού χορού. Η ρίζα της λέξης Κατάκ είναι η σανσκριτική λέξη -Κάτα, που σημαίνει "ιστορία", ενώ Κατάκα ονομάζονταν οι αφηγητές ιστοριών και μύθων. Στο χορό Kathak υπάρχουν δύο μέρη, το αφηγηματικό-μιμικό μέρος που λέγεται Αμπινάγια και το χορευτικό-ρυθμικό μέρος που λέγεται Νρίτγια. Στο πρώτο μέρος, που είναι και αυτό που θα δουλέψουμε στα μαθήματα, περιγράφονται σκηνές από την ινδουιστική μυθολογία ή συναισθήματα και διαθέσεις από στίχους ερωτικών τραγουδιών.
Τμήμα 60 λεπτών

Chakras

Ένα ταξίδι στα τσάκρας ενεργειακά κέντρα, που βρίσκονται στο βιοενργειακό επίπεδο της ύπαρξης μας και βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Λειτουργούν σαν δέκτες, μετασχηματιστές και διανομείς της νοητικής και ζωτικής ενέργειας. Θεωρία και πρακτική πάνω στα τσάκρας.
Τμήμα 90 λεπτών

ρητο
 

Είναι μια πανάρχαια
φιλοσοφία, μια
ολοκληρωμένη επιστήμη
της ζωής που έχει
διαδοθεί από την
Ινδία εδώ και πολλές
χιλιάδες χρόνια.

arrow2
 

Η Σατυανάντα Γιόγκα
είναι ένα ολιστικό
σύστημα κλασσικής
γιόγκα προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της
σύγχρονης ζωής.

arrow2