Τι είναι Σατυανάντα Γιόγκα


Η Σατυανάντα Γιόγκα είναι ένα ολιστικό σύστημα κλασσικής γιόγκα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Δίνει έμφαση στην διεύρυνση της Επίγνωσης μέσω της οποίας αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα επίπεδα, φυσικό, νοητικό, συναισθηματικό και ενεργειακό όπου τελικά θα έχουμε την εμπειρία της αληθινής μας φύσης.

Απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή σωματικής κατάστασης και δεν χρειάζεται κανείς να αλλάξει τρόπο ζωής για να ασκηθεί στην γιόγκα.

Το αποτέλεσμα είναι υγεία, ευεξία, χαλάρωση, ισορροπία και αρμονία.

asana3image

ρητο
 

Είναι μια πανάρχαια
φιλοσοφία, μια
ολοκληρωμένη επιστήμη
της ζωής που έχει
διαδοθεί από την
Ινδία εδώ και πολλές
χιλιάδες χρόνια.

arrow2